Zmiana w rekrutacji do projektu

Informujemy, że za zgodą WUP w Łodzi nastąpiła zmiana w sposobie przeprowadzenia rekrutacji do projektu. Została ona podzielona na dwa odrębne nabory – do każdego z nich wyłonionych zostanie co najmniej 10 uczestników projektu.

W dniach 28.03.2022r.- 14.04.2022r. przyjmowane będą formularze rekrutacyjne w ramach ostatniego naboru (wyłonionych zostanie ostatnich 10 uczestników projektu). Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Rekrutacja do projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do projektu będą przyjmowane w terminie od 1 do 18 marca 2022r. Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fcwp.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Uwaga! Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Wkrótce więcej informacji …