Rekrutacja do projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do projektu będą przyjmowane w terminie od 1 do 18 marca 2022r. Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fcwp.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

Uwaga! Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.